Así mesmo o Museo edita unha publicación periódica anual na que se da cabida a traballos, monografías e artigos relacionados coas terras e xentes da Estrada, ámbito do museo Manuel Reimóndez Portela. Dirixida por don Juan Andrés Fernández Castro, forman parte do seu comité científico, Xesús Alonso Montero, Carlos Amable Baliñas, Xosé Luis Barreiro Barreiro, Roberto Blanco, Juan Blanco, Mercedes Brea, Manuel Cabada, Isaac Díaz Pardo, Xosé Neira Vilas, Xosé Manuel Núñez Seixas, Víctor Freixanes, Vicente Peña Saavedra, Augusto Pérez Alberti, Ofelia Rey Castelao, Anxo Tarrío e Pilar Torres Luna.

Lévanse editados 10 números desta revista que nace no 1998.

MISCELÁNEA Nº 1

Índice: 1c

1. Presentación.

2. A agricultura en Castrovite (Orazo, A Estrada) durante a Idade do Ferro.

L. Xúlio Carballo Arceo

3.  A Estrada nos seus documentos antigos. Tres documentos do século XV escritos en galego relativos ó lugar de Gundín en Guimarei, A Estrada.

Xoán Andrés Fernández Castro

4. Os hórreos na Galicia.

Olimpio Arca Caldas

5. A Estrada na obra gráfica de Castelao.

José Manuel Castaño García

6. Reflexiones sobre un lienzo de Corredoira

Javier Travieso Mougán

7. Unha parte da historia da biblioteca pública municipal da Estrada.

Mario Blanco Fuentes

8. Aproximación ó estudio da chegada e desenvolvemento do alumado público eléctrico na Estrada (1900-1950)

Mª Jesús Fernández Bascuas

9. Dieciséis años de Parlamento de Galicia. (Balance de su producción legislativa).

Roberto L. Blanco Valdés

 

MISCELÁNEA Nº 2

Índice: 2c

1. As dúas mulleres de Castelao.

Olimpio Arca Caldas

2. Aproximación á xénese urbanística da vila de A Estrada I.

Mª Jesús Fernández Bascuas

3. Os traballos e os días. Aspectos da vida cotiá no rural estradense do S. XIX. Os testemuños de García Barros, Marcial Valladares e Alfredo Vicenti.

Juan A. Fernández Castro

4. Aproximación ó mundo das fortalezas na Galicia Medieval.

Manuel Mosquera Agrelo

5. Os trobadores de Tabeirós.

Mercedes Brea

6. La poética de Pay Soarez de Taveirós.

Gema Vallín

7. A actividade textil tradicional no Val do Vea (A Estrada-Pontevedra) Espadelas e espadeleiros.

Manuel Rodríguez Calviño

8. Memoria Gráfica do "Cuerpo de Ejército de Galicia" na Guerra Civil española.

9. La Purísima de Asorey de La Estrada (Pontevedra).

Javier Travieso Mougán

10. Cando oo ceo escurece. Crónica da epidemia de gripe de 1918 na parroquia de Sabucedo-A Estrada. Pontevedra.

Mª del Pilar Regueiro Ovelleiro

11. Un singular Centro Bibliográfico Galego.

Xosé Neira Vilas

 

MISCELÁNEA Nº 3

Índice: 3c

1. Estudo de materiais procedentes do Castro de Viladafonso (Olives, A Estrada, Pontevedra).

Beatriz Pereiras Magariños/ Xosé Lois Ladra Fernández/ Nuria Calo Ramos

2. Escudo y linaje de la Casa de Guimarey.

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

3. Acción colectiva e élites locais en Galicia. O motín de xullo de 1870 na Estrada (Pontevedra).

Xoán Andrés Fernández Castro

4. Aproximación á xénese urbanística da vila da Estrada II. A transición urbanística. (1901-1926).

Mª Jesús Fernández Bascuas

5. O ferrocarril de Pontevedra a Monforte.

Xosé Manuel Castaño García

6. Origen y evolución del Municipio de A Estrada (Pontevedra). Factores geográficos y condicionantes históricos.

Ángel Miramontes Carballada

7. A Estrada, terra saudable. O sanatorio "Nuestra Señora del Carmen".

Olimpio Arca Caldas

8. Un nocturno de Castelao.

Javier Travieso Mougán

9. Fondos bibliográficos da biblioteca do poeta Xosé Manuel Cabada Vázquez (1901-1936)

Manuel Cabada Castro

10. Estradenses en América. Cartas privadas de emigrantes en tiempos y destinos diferentes.

Mª Luisa Pazos Pazos

 

MISCELÁNEA Nº 4

Índice: 4c

1. Sobre o nome da Estrada.

Fernando Cabeza Quiles

2. Mario Blanco Fuentes (1917-2000). Unha fotobiografía.

Juan L. Blanco Valdés

3. Algúns indicadores demográficos da parroquia de Guimarei (A Estrada-Pontevedra). 1700-1850.

Juan Andrés Fernández Castro

4. Medicina popular en terras de Tabeirós (A Estrada- Pontevedra)

Manuel Reimóndez Portela

5. A translatio dos restos do poeta Xosé Manuel Cabada Vázquez ó cemiterio de Codeseda-A Estrada.

Mario Blanco Fuentes/ Xoán Andrés Fernández

6. Novas imaxes da arqueoloxía castrexa estradense a través das coleccións de Bouza-Brey e Fraguas Fraguas do Museo do Pobo Galego.

Josefa Rey Castiñeira/ Manuel Rodríguez Calviño

7. O próximo vivido.

Manuel Pereira Valcárcel/ Pilar Gaspar

8. Márgara. Apuntes biográficos dunha muller estradense.

Olimpio Arca Caldas

9. Población y territorio en el municipio de A Estrada (Pontevedra) 1887-1996.

Ángel Miramontes Carballada

 

MISCELÁNEA Nº 5

Índice: 5c

1. Novas matinacións encol do topónimo A Estrada

Manuel Castiñeira Rodríguez

2. Breve aproximación ós muíños da parroquia de Riobó (A Estrada-Pontevedra)

Juan Fernández Casal

3. Achegamento á historia do campo de fútbol da Estrada e do "Deportivo Estradense"

Mario Blanco Fuentes

4. Na outra banda do río, nun solpor azul de tarde

Texto: Xosé Lueiro/ Fotos: Francisco Azurmendi

5. Análisis y planeamiento del suelo industrial en el municipio de A Estrada (Pontevedra)

Ángel Miramontes Carballada

6. A casa consistorial da Estrada (Pontevedra) obra sobranceira do arquitecto Franco Montes

Mª Jesús Fernández Bascuas

7. Un edificio estradense recuperado para uso cultural: el Museo Manuel Reimóndez Portela

Isabel Carlín Porto

8. Sobre o topónimo Brea

Fernando Cabeza Quiles

9. A crise de mortalidade de 1769 en Ouzande (A Estrada-Pontevedra)

Juan Andrés Fernández Castro

10. O pasado máis saudable da Estrada

Manuel Pereira Valcárcel

11. Don Nicolas Mato Varela. Párroco de San Paio da Estrada e San Lourenzo de Ouzande

Olimpio Arca Caldas

12. Maíndo (A Estrada-Pontevedra): espacio xeográfico, humano e histórico na ascendencia do condado de Ximonde

Héitor Picallo Fuentes

13. 2002, ano de Frei Martín Sarmiento. Semblanza de Fr. Martín Sarmiento

Pilar Allegue

14. A Estrada no informe de Literatura 1999, do "Centro Ramón Piñeiro"

 

MISCELÁNEA Nº 6

Índice: 6c

1. Capelas e santuarios do Concello da Estrada

Francisco Arzumendi Iglesias

2. Irmáns casan con irmáns, 1650-1850. Aspectos demográficos desta singularidade matrimonial en Terras de Tabeirós, A Estrada-Pontevedra

Juan Andrés Fernández Castro

3. Un proyecto irrealizado de 1891. La fuente de Neptuno para la villa de A Estrada

Isabel Carlín Porto

4. Os escudos do Concello da Estrada dende 1840

Mª Jesusa Fernández Bascuas

5. La evolución de los montes en el municipio de A Estrada (Pontevedra) en los siglos XIX y XX

Ángel Miramontes Carballada

6. Alfabetización y red escolar de A Estrada en los siglos XVIII y XIX

Ofelia Rey Castelao

7. A Estrada, 18 de Xullo de 1936. Dous testemuños

Juan L. Blanco Valdés

8. A Virxe de Gundián

Juan Fernández Casal

9. Breve contribución á biografía do señor de Vilancosta, Don Marcial Valladares Núñez  (Berres, A Estrada 1821-1903)

Juan Andrés Fernández Castro

10. En torno ó topónimo de Toedo

Fernando Cabeza Quiles

11. Maíndo (A Estrada-Pontevedra): Espacio xeográfico, humano e histórico na ascendencia do Condado de Ximonde, II

Héitor Picallo Fuentes

12. Recuerdos de una matrona

Carmen Ferreiro Porto

13. Antonio Álvarez Ínsua. Defensor dunha Cuba española

Olimpio Arca Caldas

14. Don Xoán Manuel Fontenla García, último párroco de Ouzande, Ouzande

Manuel Castiñeira Rodríguez

 

MISCELÁNEA Nº 7

Índice: 7c

1. Fábrica de papel en Riobó

Juan Fernández Casal

2. O Museo de Pobo Estradense Manuel Reimóndez Portela. A institución e a exposición permanente

María Carbia Villar

3. Cartas dun emigrado estradense

Gerardo Cabada Castro

4. Nacimiento y consolidación de la capital del mueble de Galicia. El Municipio de A Estrada (Pontevedra)

Ángel Miramontes Carballada

5. Achegamento ás pesqueiras estradenses do Río Ulla

Damián Porto

6. Vermello, amarelo e morado: as cores de Ángel Lemos (in memoriam)

Héitor Picallo Fuentes

7. O topónimo Baloira

Fernando Cabeza Quiles

8. La emigración en ocho parroquias de A Estrada

Mª Milagros Castro González

9. Maíndo (A Estrada-Pontevedra): espazo xeográfico, humano e histórico no dominio do Condado de Ximonde

Héitor Picallo Fuentes

10. Alén da saudade: a fotografía como documento histórico

Juan Andrées Fernández Castro

11. Excavación arqueológica del túmulo megalítico de Xestas (A Estrada-Pontevedra)

Pablo Bandín Rosende

12. A razoable esperanza. Quince momentos

Alberte Maceira Peiteado

13. Alcaldes estradenses

María Jesusa Ferández Bascuas

14. A tradición e as tradicións na freguesía de Ouzande nos séculos XVII, XVIII e XIX

Manuel Castiñeira Rodríguez

 

MISCELÁNEA Nº 8

Índice: 8c

1. A propósito dunha páxina inédita de Waldo Álvarez Insua

Xesús Alonso Montero

2. Algúns topónimos da parroquia de Guimarei

Fernando Cabeza Quiles

3. Aproximación ás expresións de fe relixiosa e prácticas de piedade dos fregueses de San Paio de Figueiroa e da Estrada nos últimos catro séculos

Manuel Castiñeira Rodríguez

4. Libros e lecturas do clero rural en Tabeirós-Terra de Montes durante o século XIX

María Jesusa Fernández Bascuas

5. O mercado de peixe na Estrada rural

Juan Fernández Casal

6. Familias e veciños do "lugar y aldea de La Estrada" a mediados do século XVIII

Juan Andrés Fernández Castro

7. Obras de adaptación no "Museo do Pobo Estradense Manuel Reimóndez Portela"

Ana Pazos Bernárdez

8. Catálogo do arquivo da Casa do Preguecido: de morgados e fidalgos medianeiros

Damián Porto Rico

9. En memoria de José Pereiro

Javier Travieso

10. A Virxe Peregrina en San Breixo de Lamas (A Estrada, Pontevedra)

Xosé Carlos Valle Pérez

11. A domesticación dende unha perspectiva etnoarqueolóxica: os cabalos de monte do curro de Sabucedo

Xosé Manuel Vázquez Varela

12. San Miguel de Castro: estudio histórico -artístico

Dolores Villaverde Solar

 

MISCELÁNEA Nº 9

Índice: 9c

1. As Memorias de familia de Marcial Valladares

Mercedes Brea e Mª Xesús Nogueira Pereira

2. Dos papeis de Manuel García Barros. En lembranza (e homenaxe) dunha amizade

Juan L. Blanco Valdés

3. De fritideiros e artistas

Juan Fernández Casal

4. Literatura estradense en Internet

Henrique Neira Pereira

5. Análise da xeografía electoral do Concello da Estrada (Pontevedra)

Ángel Miramontes Carballada

6. Algúns topónimos das parroquias da Estrada, Matalobos, Ouzande e Toedo

Fernando Cabeza Quiles

7. A Estrada rural e urbana. Estudio comparativo de dous modelos demográficos (1870-11970)

Juan Andrés Fernández Castro

8. Breve reseña biográfica do fotógrafo don Xosé Ramos Garrido (Codeseda, A Estrada, 1887-1967)

José Javier Ramos Pérez

9. Primeira catalogación dos documentos do fondo de Miguel Nine Novais

Damián Porto Rico

10. Carlistas e liberais en terras estradenses. A derradira batalla do Caudillo Gorostidi

María Jesusa Fernández Bascuas

11. Radio Estrada, Emisora Parroquial

Pepe López Vilariño

 

MISCELANEA Nº 10:

Índice: 10c

1. Sobre a Torre da Insua de Cora

Henrique Neira Pereira

2. Estradenses en la Guerra de la Independencia. Don Felipe Constenla y Garrido (1808-1810)

José Manuel Pena García

3. Al mando y en Buenas asistencias: vejez y grupo doméstico en la Tierra de Tabeirós a mediados del siglo XVIII

Camilo Fernández Cortizo

4. Unha compartida teima galeguista ata o final: Díaz Baliño, Casal e Cabada Vázquez

Manuel Cabada Castro

5. San Martiño de Riobó: xentes e paisaxes. Dos papeis de Xosé Figueiras Baltar

Juan Fernández Casal

6. Algúns topónimos das parroquias de Sabucedo, Liripio, Codeseda e Souto

Fernando Cabeza Quiles

7. Justo Martínez Martínez (1842- 1930). Resúmen biográfico

Carlos Viscasillas Vázquez

8. "Sucumbir a merced de la calumnia y la infamia": represión, pauperización y muerte en la Guerra Civil española y la década de 1940

Ruy Farías

9. Inventario de ermidas, capelanías e obras pías da Estrada (1567-1959)

Damián Porto Rico

10. Radio Estrada: festival estradense de interpretación. Unha lembranza

Secundino e Manuel Pereira Valcárcel

11. "Lela": a sombra dun amor ingrato. En desagravio de Rosendo Mato Hermida

María Dolores Mato Gómez

12. A Estrada, pobo de acollida. Na lembranza das meniñas austríacas refuxiadas no 1948

Noni Araújo

13. O fondo fotográfico "Celestino Fuentes" do Museo Manuel Reimóndez Portela de A Estrada

Juan Andrés Fernández Castro

14. Os oficios na terra da Estrada. Un panorama no século XVIII

César Gómez Buxán

15. La solariega Casa da Silva

Francisco Rubia Alejos

16. Necrolóxica. Andrés Tarrío Barreiro (1970-2007)

Miguel Seoane García

17. Suso Muras (1958-2007). Pintor

José Manuel Nogueira